مهر دفترخانه

جمعه 4 اسفند 1396 ساعت 04:45
مهری که در دفتر ثبت اسناد و محضر ازدواج
استفاده میشود از نوع مهر فلزی است که
نیازی به جوهر و استامپ نداشته و پس از
استفاده کاغذ را برجسته می کند
لوازم مهر دفترخانه شامل دستگاه مهر فلزی
و نایلوپرینت و دسته مهر فلزی می باشد

این مهرها توسط دستگاه های مهرساز فلزی
ساخته میشود که در انواع دستی و اتوماتیک
موجود است

به این مهرها مهر پرسی یا مهر برجسته
نیز میگویند

دستگاه مهرسازی فلزی
از 85 هزار تا 940 هزار تومان

با آموزش کامل ویدیویی
جزوه راهنما
صدها طرح اماده رایگان

یک سال گارانتی و ده سال پشتیبانی

09193519931

09124526223