نایلوپرینت

جمعه 9 مهر 1395 ساعت 04:45
نایلوپرینت خام برای ساخت مهر برجسته
فلزی و کلیشه داغی طلاکوب استفاده میشود
جنس نایلوپرینت از سیلیکون فشرده است که پس
از شستشو سخت شده و مانند فلز میشود

نایلوپرینت آلمانی تا دمای 150 درجه حرارت را تحمل
می کند که برای ساخت کلیشه داغی طلاکوب وتامپو
و چاپ برجسته روی سررسید و تقویم مناسب است

نایلوپرینت خام آلمانی
سایز 21*27 سانت
105 هزار تومان


09193519931